Menu
Usługa
Start / Usługa
BADANIA GRUNTU, USŁUGI GEOLOGICZNE, BADANIA GEOLOGICZNE, GEOTECHNICZNE, WIERCENIA, ODWIERTY, GEOLOG, GEOLODZY

Kalisz
513 619 196

badania geologiczne karków Z naszych usług korzystają biura projektowe, klienci indywidualni, urzędy gmin i miast oraz duże firmy budowlane. Oferujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji do kilku dni po wykonaniu prac terenowych.

Firma geologiczna Geoefekt świadczy usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i hydrogeologii na terenie miejscowości Kalisz. Wykonujemy badania gruntu pod budowę domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych, hal, dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych oraz stacji paliw. Prowadzimy kompleksowy nadzór geotechniczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • terenowe i laboratoryjne badania gruntu
 • wiercenie otworów badawczych
 • badanie gruntu przy zakupie działki
 • badanie gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • badanie stanu wałów przeciwpowodziowych
 • badanie zagęszczenia sondą i płytą dynamiczną
 • badanie gruntu i wody pod kątem zanieczyszczeń
 • odbiór gruntu w wykopie fundamentowym
 • obsługę geotechniczną inwestycji
 • określenie kategorii urabialności i nośności gruntu
 • test perkolacyjny
 • konsultacje geologiczne

badania geologiczne zakopane

Dokumentacje geotechniczne i geologiczne.

Określenie geotechnicznych warunków posadowienia na podstawie badań geotechnicznych i geologicznych jest niezbędne do zaprojektowania posadowienia obiektów budowlanych oraz do uzyskania pozwolenia na budowę.

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych i laboratoryjnych wykonujemy następujące dokumentacje:

 • opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • projekt robót geologicznych
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • ekspertyza geologiczna
 • projekt geotechniczny
 • opinia hydrogeologiczna w miejscu przeznaczonym pod odprowadzenie wód opadowych lub rozsączanie ścieków
 • ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektu
 • sprawozdanie z wyników badań laboratoryjnych i polowych

Z naszych usług korzystają biura projektowe, klienci indywidualni, urzędy gmin i miast oraz duże firmy budowlane.

Opracowania zawierają stosowne informacje dla konstruktora do prawidłowego i bezpiecznego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego oraz spełniają wymogi prawne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, a także w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2015 r., poz. 196).

Powyższe dokumentacje sporządza się na potrzeby inwestycji takich jak:


 • domki jednorodzinne
 • inwestycje kubaturowe (hale przemysłowe, magazyny, biurowce, inwestycje deweloperskie)
 • infrastruktura liniowa (wodociąg, kanalizacja, gazociąg, drogi, linie kolejowe)
 • mosty, przepusty, wiadukty
 • plany zagospodarowania przestrzennego
 • przydomowe oczyszczalnie
 

Wyceń swoją usługę - skontaktuj się z naszym biuremOferujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji do kilku dni po wykonaniu prac terenowych.

KONTAKT